שיתופי פעולה

אגרונגב- קלאסטר האגטק נגב מערבי הוא פרי שת"פ של משרד הכלכלה ואשכול רשויות נגב מערבי.

מטרת הקלאסטר לתכלל ולקדם את תחום האגטק בנגב המערבי, לקדם שיתופי פעולה אזוריים המייצרים מכפילי כוח במרחב, לייצר תנאים אופטימליים למיזמים לפרוח ולקדם הון זר בנגב המערבי- האזור החקלאי הגדול והמגוון ביותר בישראל.

אגרונגב מביה תפיסה חדשה של פיתוח כלכלי אזורי לנגב המערבי, תפיסה אשר בבסיסה החקלאות המקומית כמנוע צמיחה, בדגש על הידע החקלאי הציבור במרחב ולא רק התוצרת החקלאית העשירה.

כאשר אנו שמים את החקלאי המקומי במרכז כספק ידע, אנו יודעים לגשר על הפער שבין היזם לחקלאי ולייצר אינטרסים חופפים ביניהם. זאת לצד יצירת אפשרויות הכנסה נוספות לחקלאי.

אגרונגב פועלת בארבעה צירים מרכזיים:

דילוג לתוכן