יזמים

אנו מייצרים חבילות ערך ליזמים הנכנסים למרחב. כל חבילה מותאמת באופן אישי לאופי המיזם וצרכיו.

אנו מייצרים חבילות ערך ליזמים הנכנסים למרחב. כל חבילה מותאמת באופן אישי לאופי המיזם וצרכיו. מעבר לחיבור הבינאישי בין היזם לחקלאי, לנו חשוב לעטוף את החיבור בחוקרים, אנשי מקצוע וגורמים נוספים המסייעים לתהליכי הפיתוח, מפחיתים במידת הצורך את התשומות הנדרשות מהחקלאי ומאפשרים לחקלאי להיות חלק אינטגרלי מהמיזם ולא רק ספק שטחי ניסוי. במקביל אנו מסייעים ומלווים את החקלאים והיזמים בתהליכי קבלת כלי סיוע. 

בתהליך העבודה עם החקלאים אנו נחשפים לאתגרים המשתנים מהשטח, ליזמויות חדשות הצומחות מהשטח וחקלאים המעוניינים להעמיק את הקשר עם עולם החדשנות להם אנו מסייעים בחיבורים למיזמים, חוקרים ומחקרים חופפים, תכניות פיתוח שונות למיזמים מהשטח ועוד.

דילוג לתוכן